Cắt, Tỉa, Tạo Hình Cây Xanh

Cắt, Tỉa, Tạo Hình Cây Xanh

Cắt Tỉa Sân Cỏ, Bồn Hoa, Tạo Thế Cây Cảnh – Di Dời Cây Xanh

Cắt tỉa sân cỏ, bồn hoa định kì theo tháng, ghi chép quá trình phát triển của từng loại cây nhầm mục đích bón phân một cách hợp lí , phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại cho cây, thay thế các loại cây già cỏi thiếu sức sống. Công ty chúng tôi luôn thực hiện đúng các quy trình kỉ thuật chăm sóc – bảo dưỡng khoa học để cây xanh trong khu vườn của bạn xanh tươi nhất

Xe Cơ Giới Cắt Cành Cây Trên Cao

Tạo Hình Cây Xanh